Procesné zariadenia pre farmaceutický a potravinársky priemysel

Spoločnosť  SG tec s.r.o. sa výrobným procesom podieľa na projektoch so zameraním na farmaceutický a potravinársky priemysel. Výroba procesných zariadení patrí medzi hlavné odvetvia spoločnosti. Pre maximalizáciu kvality zvarových spojov na médiových potrubných častiach sú používané orbitálne zváracie automaty. Pre výrobu a zváranie procesných zariadení sú k dispozícii výrobné priestory priamo v sídle spoločnosti o rozlohe 1300 m2, tiež nakladacie a parkovacie plochy o rozlohe 5000m2, potrebné strojné vybavenie a kvalifikovaný personál.

Celý výrobný proces spoločnosti je podriadený požiadavkám najvyššej kvality a je udržiavaný implementovaným systémom manažérstva kvality (ISO 9001:2015) a systémom úplných požiadaviek na kvalitu zvárania (ISO EN 3834-2). Pre výrobu a zváranie nosných konštrukcií je spoločnosť certifikovaná normou EN 1090 EXC-2.

Strojné vybavenie:

  • Orbitálne zváranie od Ø 6 mm do Ø 220 mm
  • Ručné zváranie TIG, MIG, MMA
  • Orbitálne píly
  • Meracie prístroje na zostatkový kyslík
  • Vizuálna, nedeštruktívna kontrola zvarov
  • Orbitálne otočné zváracie stoly