Profil spoločnosti

Rodinná spoločnosť SG tec s.r.o. bola založená v roku 2012, s cieľom realizovania montáží potrubných rozvodov a oceľových konštrukcií v potravinárskom, automobilovom a farmaceutickom priemysle prevažne v EÚ. Postupom času sa spoločnosť rozširovala o ďalšie oblasti pôsobnosti montážnych prác a od roku 2014 realizuje montážne práce celosvetovo.

Hlavným cieľom spoločnosti od jej vzniku bolo vybudovanie vlastného sídla a rozšírenie pôsobnosti o výrobu technologických zariadení a nosných oceľových konštrukcií. Tento cieľ sa úspešne podarilo naplniť v roku 2018, kedy sa spoločnosť dňom 01.01.2018 presťahovala do vlastných priestorov v obci Veľké Kozmálovce a v tom istom roku začala s výrobou. Výrobné priestory a zváracie pracoviská sú súčasťou sídla spoločnosti. V roku 2018 spoločnosť SG tec s.r.o. úspešne prešla viacerými certifikačnými auditmi a má zavedené a implementované systémy manažérstva kvality. V roku 2019 rozšírila spoločnosť svoje pôsobenie o  špecializovanú výrobu plastových komponentov v malosériovej výrobe do 1mil. kusov, prevažne pre automobilový priemysel. O ďalšiu výrobnú oblasť – trieskové obrábanie, sa spoločnosť rozšírila v roku 2020.

Procesné zariadenia pre farmaceutický a potravinársky priemysel

Celý výrobný proces našej spoločnosti je podriadený požiadavkám najvyššej kvality a je udržiavaný implementovaným systémom manažérstva kvality (ISO 9001:2015) a systémom úplných požiadaviek na kvalitu zvárania (ISO EN 3834-2). Pre výrobu a zváranie nosných konštrukcií sme certifikovaný normou EN 1090 EXC-2.

Špecializovaná výroba plastových komponentov

Špecializovaná výroba individuálnych vstrekovaných dielov z prototypových a sériových nástrojov, pričom hmotnosť dielu sa začína pri 0,01g. Celý výrobný proces spoločnosti SG tec s.r.o. je podriadený požiadavkám najvyššej kvality a je udržiavaný implementovaným systémom manažérstva kvality (ISO 9001:2015) a systémom environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015).

Pri vstrekovaní sa spracúvajú výhradne termoplastové diely ako POM, PE, PP a PA + GF. Na základe toho majú komponenty funkčné vlastnosti a dajú sa používať ako experimentálne diely. Prototypové nástroje sú k dispozícií do niekoľkých dní a v závislosti od dizajnu sú vhodné aj na malosériovú výrobu. Na výrobu vstrekovaných dielov sú využívané vstrekolisi značky ENGEL, DEMAG, HAITIAN, ZHAFIR, MILACRON a BABYPLAST.

Trieskové obrábanie

Divízia trieskového obrábania je zameraná na zákazkovú výrobu prevažne v automobilovom priemysle a spracovanie rôznych typov profilov z viacerých druhov kovových a nekovových materiálov. Výrobný program zahŕňa najmä vývoj, design a výrobu vstrekolisových foriem, skúšobných prípravkov, prototypových nástrojov a montážnych staníc pre špecializovanú výrobu najmä plastových komponentov využiteľných vo viacerých priemyselných sférach. Cieľom výroby je poskytovať komplexné služby v oblasti trieskového obrábania kovov a plastov frézovaním a sústružením s dôrazom na kvalitu a presnosť opracovania.

Montáže médiových rúr a oceľových konštrukcií ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Montáže médiových rúr a iných procesných zariadení patria k hlavným smerom spoločnosti. Pri podieľaní sa na rôznych typoch projektov vo viacerých krajinách v Európe ale aj celosvetovo, pôsobí spoločnosť SG tec s.r.o. ako stabilný a spoľahlivý partner. Na montážach využíva spoločnosť kvalifikovaný personál, potrebné montážne náradie, orbitálne a ručné zváracie zdroje a firemný vozový park.

2012

Vznik spoločnosti SG tec s.r.o.

2013

Montážne práce pre farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel

2016

Otvorenie predajne ZVARMONT

2018

Spustenie výroby pre farmaceutický a potravinársky priemysel

2019

Rozšírenie výroby o  špecializovanú výrobu plastových komponentov

2020

Rozšírenie výroby o segment trieskového obrábania

2022

Otvorenie novej výrobnej haly pre výrobu procesných zariadení vo farmaceutickom priemysle