Výroba

Spoločnosť  SG tec sa výrobným procesom podieľa na projektoch so zameraním na farmaceutický, potravinársky a nápojový priemysel. K dispozícii sú výrobné priestory priamo v sídle spoločnosti o rozlohe 1100m2, nakladacie a parkovacie plochy o rozlohe 4500m2, potrebné strojné vybavenie a kvalifikovaný personál.

Celý výrobný proces spoločnosti SG tec s.r.o. je podriadený požiadavkám najvyššej kvality a je udržiavaný implementovaným systémom manažérstva kvality (ISO 9001:2015) a systémom úplných požiadaviek na kvalitu zvárania (ISO EN 3834-2). Pre výrobu a zváranie nosných konštrukcií je spoločnosť certifikovaná normou EN 1090 EXC-2.