Výroba potrubných rozvodov a oceľových konštrukcií

Celý výrobný proces spoločnosti SG tec s.r.o. je podriadený požiadavkám najvyššej kvality a je udržiavaný implementovaným systémom manažérstva kvality (ISO 9001:2015) a systémom úplných požiadaviek na kvalitu zvárania (ISO EN 3834-2). Pre výrobu a zváranie nosných konštrukcií je spoločnosť certifikovaná normou EN 1090 EXC-2.