Montáž

Hlavný smer montáží je inštalácia a servisné práce technologických celkov a potrubných rozvodov v potravinárskom, farmaceutickom a nápojovom priemysle. Spoločnosť pôsobí aj v oblasti montáže priemyselnej vzduchotechniky, vykurovacích systémov a inštalácie technológie pásového mazania dopravníkov v potravinárskom a nápojovom priemysle.