Doprava

Vlastná špedičná služba spoločnosti SG tec je dôležitý faktor, ktorý sa v rámci zefektívnenia poskytovaných služieb zameriava na rýchle a bezpečné dodanie produktov priamo k zákazníkovi, čím je umožnené včasné ukončenie projektu. Bezpečná manipulácia a včasná doprava produktov sú z hľadiska kvality prvoradým cieľom spoločnosti.