Kvalita

Spoločnosť SG tec s.r.o má zavedené systémy kvality vo viacerých oblastiach. Implementácia a dodržiavanie systémov kvality má pozitívny vplyv na chod spoločnosti. Firmu a jej zamestnancov posúva vpred a tým je zabezpečená výsledná kvalita služieb.

 

Systém kvality:

 

EN ISO 9001:2015systém manažérstva kvality
EN ISO 3834-2systém kvality zvárania (úplné požiadavky)
EN ISO 1090 EXC-2systém kvality výroby a zvárania nosných oceľových konštrukcií
2014/68/EÚsystém kvality zvárania tlakových nádrží
EN ISO 14001:2015systém environmentálneho manažérstva
OHSAS 18001:2007systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci